Postup pro podání oznámení

Způsob podávání oznámení

Oznamovatel je oprávněn podat oznámení příslušné osobě prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému zřízeného zaměstnavatelem, ústně a/nebo písemně. 

Oznamovatel, který podává oznámení tak může učinit:

  • přes vnitřní oznamovací systém  https://whistleblower.colop.cz/
  • prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail), whistleblowing@colop.cz
  • telefonicky v pracovní den od 6:00 do 14:30 hod na tel. čísle +420 383 570 173
  • vhozením do schránky zřízené zaměstnavatelem (vestibul administrativní budovy, označena logem společnosti COLOP CZ s.r.o. a názvem „WHISTLEBLOWING“.)
  • osobně po předchozí domluvě na adrese COLOP CZ s. r. o., Na Výhony 291, 373 12 Borovany.
  • odesláním prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu pro doručování NEOTVÍRAT – výlučně k rukám příslušné osoby Michaela Lhotková, COLOP CZ s. r. o., Na Výhony 291, 37312 Borovany

Kontaktní osoba: Michaela Lhotková