Skip to content

Politika kvality.

Společnost COLOP.

 

Politika kvality.

COLOP je jedním z předních výrobců moderních razítek na světě a první společnost,
která uvedla na trh elektronické razítko ovládané softwarovou aplikací.

Ve výrobním programu má společnost kompletní výrobu samobarvících a páskových razítek,
výrobu razítkovacích podušek a náhradních polštářků.                                                                                                                                    


Vedení společnosti si uvědomuje rostoucí požadavky zákazníků na dodávky výrobků v požadované kvalitě,
plánovaném termínu, množství a za konkurenceschopné ceny.  

COLOP aktivně plní vlastní požadavek být vedoucí silou inovace v digitálních výrobcích
a vedle své hlavní činnosti se obrací i na koncového kreativního spotřebitele.                                      

Politika kvality je vytvořena vedením společnosti za účelem stanovení základních pravidel
a hodnot orientovaných na spokojenost zákazníka a zaměstnanců a obsahuje následující principy:

Zákazníci

průzkum a analýza současných i budoucích potřeb zákazníků realizování požadavků a očekávání našich zákazníků

měření spokojenosti zákazníků a následné plánování nových aktivit

Dodavatelé

transparentní výběrová řízení 

navázání dlouhodobých a vzájemně výhodných partnerských vztahů s dodavateli

kontrola a posuzování kvalifikací našich dodavatelů 

Zaměstnanci

podpora rozvoje způsobilosti zaměstnanců pro dosažení vysoké úrovně kvality práce

ochrana zdraví zaměstnanců vč. účinné prevence předcházení úrazům

spokojenost zaměstnanců vytvářením příjemného pracovního prostředí

Technologie a infrastruktura

aktivní účast a podpora při zavádění nových technologií, které budou přínosem

pro zákazníky i naši společnost

optimalizace logistických toků materiálů a výrobků ve společnosti

Okolní prostředí

aktivní spolupráce se státními orgány, organizacemi a orgány samosprávy

podílení se na sponzorování veřejně prospěšných aktivit v okruhu působnosti

energeticky efektivní a šetrná produkce vůči životnímu prostředí

Vedení společnosti se zavazuje:

dodržovat výše uvedené zásady

plnit požadavky zákonů a právních předpisů

zajišťovat příslušné zdroje pro správnou funkci a zlepšování systému managementu kvality

zdůrazňovat nutnost efektivnosti systému managementu kvality splňujícího požadavky a normy relevantních zainteresovaných stran

podporovat manažery společnosti v uplatňování jejich vůdčí role v oblasti jejich odpovědností

podporovat pracovníky k aktivnímu zvyšování efektivnosti systému managementu kvality


V Borovanech 24. 9. 2019                                                                          
Jiří Šácha 
jednatel společnosti